Det här gör vi


Vi utför styr- och reglerprojekt som omfattar:

 • Förstudier
 • Beskrivningar
 • Instrumentprojektering
 • Reglertekniska lösningar
 • Elprojektering och el i styrsystem
 • Fastighetstekniska automationslösningar
 • Säkerhetslösningar, riskanalyser
 • PLC/DUC- och HMI-lösningar
 • Systemintregration av olika system och kommunikationsprinciper
 • CE-märkning sammansatta maskingrupper
 • Utbildning
 • Service och supporttjänster

Vi utför kontroll och entreprenadbesiktningar som omfattar:

 • Granskning och kontrolluppdrag
 • Förbesiktningar
 • Slutbesiktningar
 • Garantibesiktningar
 • Funktionsbesiktningar
 • Samordnade provningar
 • Installationssamordning